Semasa

Guru Wanlta M4ut Dan Angg0ta B0mba Ced3ra Dalam Kem4langan Memb4bitkan 3 Buah Kend3raan.

SIK : Se0rang guru wanita m.aut selepas kereta H0nda CRV yang dipan.dunya terb.abit dalam kemal.angan dengan tiga lagi kende.raan term.asuk sebuah pacuan empat r0da milik Jaba.tan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Kedah di Jalan Jeni.ang-Sik-Pedu (Jalan Sungai Pau) di sini hari ini.

Dalam kejad.ian jam 3 petang tadi, ma.ngsa, Fatin Syazrina Mohd Yusof, 30, disa.hkan meni.nggal du.nia di tempat kejad.ian selepas mengal.ami kecede.raan pa.rah di kep.ala.

Selain itu, angg0ta Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Guar Chemp.edak, Saiful Azhar Ahmad Fadzil, 45, pula ced.era di tan.gan kiri.

Ketua P0lis Daerah Sik, Deputi Superint.endan Abdull Razak Osman, berkata kemal.angan memb.abitkan empat kende.raan.

Beliau berkata, sias.atan awal di l0kasi kejad.ian menda.pati sebuah Pr0t0n Wira yang dipa.ndu lelaki berusia 61 tahun dari arah Jeni.ang menghala ke Sik diperc.ayai terb.abas dan mem.asuki lal.uan bertent.angan.

“Aki.bat daripada itu, kereta terb.abit melan.ggar sebuah H0nda CRV dan sebuah pacuan empat r0da B0mba dan sebuah Mitsub.ishi Sub.aru Leg.acy.

“Ak.ibat dari pelan.ggaran itu, kereta H0nda CRV yang dipa.ndu guru wanita terb.abit mela.mbung dan berpu.sing beberapa kali lalu terb.abas ke ba.hu jalan sebelah kanan,” katanya dalam satu kenyat.aan hari ini.

Abdull Razak berkata, guru wanita itu disa.hkan meni.nggal du.nia di tempat kejad.ian aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.ala manakala pem.andu kereta Pr0t0n Wira itu dan pema.ndu Mitsub.ishi Sub.aru Leg.acy iaitu lelaki berusia 27 tahun itu tid.ak ced.era.

Beliau berkata, m.ayat ma.ngsa dihantar ke Un.it Fore.nsik H0spital Sultan Abdul Halim (HSAH) Sungai Petani untuk dibe.dah sia.sat.

“Penu.mpang had.apan kereta Pr0t0n Wira itu yang berusia 60 tahun ced.era di ka.ki manakala angg0ta b0mba terb.abit ced.era di tan.gan kiri.

“K.es disia.sat mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengan.gkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Sementara itu, Pen0l0ng Pengarah Bahagian 0perasi Keb0mbaan dan Penyel.amat, JBPM Kedah, Mohamadul Ehsan Mohd Zain, berkata anggol0tanya dalam perjal.anan pulang ke Guar Chemp.edak selepas selesai menjal.ani latihan b0t di Sik.

Beliau berkata, piha.knya menerima pan.ggilan berhub.ung kemal.angan itu pada jam 2.44 petang dan sepas.ukan angg0ta dari BBP Sik tiba di l0kasi pada jam 2.55 petang untuk membantu ma.ngsa.

sumber : Apacerlta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *