Semasa

Guru Menlngg4l Duni4 M0t0sikal Berku4sa Tinggi Terlib4t Dalam Kem4lang4n.

HULU TERENGG4NU : Guru Penol0ng Kanan K0kuriku.lum Sek0lah Menengah Kebangsaan (SMK) Ubai, Pekan, Pahang m.aut setelah m0t0sikal berk.uasa tin.ggi, Suzuki GSR 750 dina.ikinya terl.ibat dalam kemal.angan di Kawasan Reh.at dan Raw.at (R&R) Ajil, Lebuh Raya Pantai Timur 2 (LPT 2) di sini hari ini.

RAKAMAN VIDE0 KEMALA.NGAN DI AK.HIR ARTI.KEL

Ma.ngsa, Sohaimi Karim, 54, mengal.ami keceder.aan par.ah pada baha.gian da.da dalam kemala.ngan yang berl.aku pada puk.ul 3.20 petang itu.

Ketua P0lis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superint.endan Mohd. Adli Mat Daud berkata, lelaki ters.ebut meni.nggal du.nia sewaktu sedang mener.ima raw.atan di Un.it Kecem.asan H0spital Hulu Terengganu di sini pada puk.ul 5.44 petang.

“Sebe.lum kejad.ian, ma.ngsa yang menun.ggang m0t0sikal berk.uasa tin.ggi, Suzuki GSR 750 dikatakan dalam perjal.anan pul.ang ke rumahnya di Taman Rendang Ix0ra, Pekan dari Pantai Batu Rakit, Kuala Nerus.

“Ma.ngsa dikat.akan mahu sin.ggah ber.ehat di R&R Ajil namun m0t0sikal dinaikinya dikatakan tiba-tiba hil.ang kaw.alan lalu terb.abas sewaktu mel.alui sus.ur masuk ke kawasan tersebut,” katanya di sini hari ini.

Mohd. Adli berkata, m0t0sikal Suzuki GSR 750 itu telah terla.nggar pembahagi jalan sehin.gga menyeb.abkan Sohaimi terca.mpak ke kaw.asan rumput.

Beliau berkata, Sohaimi yang ced.era pa.rah telah dikej.arkan ke Un.it Kecem.asan H0spital Hulu Terengganu sebelum dis.ahkan menin.ggal du.nia setelah lebih dua jam mener.ima raw.atan.

Salam takz.iah buat keluarga allahy.arham Cikgu Sohaimi bin Karim. Antara cikgu kesayangan yang banyak memberi tun.juk ajar,menjaga dan mel.atih Bunga masa sek0lah dulu. Umpama se0rang ayah kepada kami. Sentiasa menasihati..

Pan.ggilan Kemb0ja hanya dia yang panggil Bunga mcm tu. Nama Bunga katanya. Dalam kehid.upan kita kena sentiasa Peka & Pekak. Sem0ga dite.mpatkan dikala.ngan yang beriman. 

“M.ayat ma.ngsa kemud.ian telah dihantar ke un.it f0ren.sik h0spital sama untuk dibed.ah sias.at,” katanya.

Salam takz.iah diuc.apkan buat seluruh keluarga dan rakan kenalan arw.ah. Semoga tab.ah mengh.adapi dug.aan ini. Alfatihah..

Sumber : k0sm0 & medi4 s0sial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *