Semasa

Demi Menyel4matkan lbunya, 2 Lel4ki Menlngg4l Dibawa Arvs Dan Lem4s.

GERIK : Se0rang Ielaki dan abang iparnya Iem.as ketika menyeI.amatkan ibu mereka di Sungai Air Be.ruk, Kampung Padang Stang, di sini semalam.

Kejad.ian pada jam 3 petang itu berlaku ketika m4ngsa, Abdul Rahman Ramli, 26, dan abang iparnya, Ahmad Asymuni Idris, 42, mandi di sungai itu bersama ahli keluarga mereka.

Bagaim.anapun, semasa sedang mandi, ibu m4ngsa ha.mpir Iem.as dengan kedua-dua m4ngsa cuba untuk menyeI.amatkan wanita itu.

Ketua P0Iis Daerah Gerik, Superint.enden Zulkifli Mahmood berkata, ibu m4ngsa dapat disel.amatkan namun kedua-dua m4ngsa dibawa ar.us dan Iem.as.

Katanya, kedua-dua m4ngsa dis.ahkan menin.ggaI dun.ia di tempat kejad.ian oleh pasukan peru.batan dari H0spital Gerik.

“M4yat kedua-dua m4ngsa dih.antar ke Un.it F0re.nsik H0spital Gerik untuk be.dah si.asat.

“Ibu m4ngsa juga diha.ntar ke h0spital sama untuk r4watan dan diIap0rkan sta.biI. Ke.s diklasif.ikasikan sebagai ma.ti menge.jut,” katanya.

Salam tkziah. Sungguh besar peng0rbanan anak demi ibu tercinta. Sem0ga ganj.aran syurga buatmu anak. Al fatihah buat kedua2 Allahy4rham.

sumber : UTUS4N 0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *