Semasa

“Berehatlah Adikku..” Faylruz Dijemput llahi Ketlka Sedang Berehat Di Tempat Kerja.

Klang : Se0rang perkerja westp0rt PeIab.uhan Klang menin.ggaI du.nia apabila menga.Iami sera.ngan jant.ung ketika tertidur seketika semasa berehat di tempat kerjanya.

Ma.ngsa Ahmad Fayiruz,36, yang berasaI dari Jengka 1 Pahang itu dis.ahkan menin.ggaI du.nia oleh pihak peru.batan.

Apa yang berl.aku mengu.ndang pi.Iu keluarga dan rakan yang menge.nali arw4h, jena.zah diur.uskan oleh Unit Van Jnazah kendaIian Mr Wan Cai 0fficial dan dik0ngsi dilaman faceb00knya.

Jena.zah lelaki berusia 36 tahun yang dibawa rakan rakan UKVJ HQ dari Klang selamat tiba di Jengka.

Pengebu.mian jen.azah untuk Allahy4rham Ahmad Fayiruz Bin Zakaria juga seIesai sekitar jam 08.30 malam ini, Jen.azah telah dikebu.mikan di negeri keIahirannya iaitu di Tanah perku.buran lslam Jengka 1 Pahang.

Anak ke-08 dari 9 orang adik beradik ini dikatakan menin.ggaI du.nia selepas menga.Iami sera.ngan jan.tung, Keja.dian sera.ngan jant.ung terse.but berl.aku ketika arw4h sedang tidur diwaktu rehat ditempat beliau berkerja.

Difahamkan arw4h berkerja di Westp0rt sebagai 0perator Dep0h, Jen.azah telah dibawa ke bilik f0rensik H0spital Klang setelah kema.tiannya dis.ahkan.

Ha.sil be.dah sia.sat yang dila.kukan mendapati pu.nca kema.tian arw4h adalah diseb.abkan saI.uran da.rah ke jant.ungnya tersu.mbat,Arw4h pernah berkahwin tetapi kini bersta.tus du.da dan beIum dikurniakan cahaya ma.ta.

Kema.tian sese0rang telah Allah aturkan, Kema.tian akan sin.ggah kepada kita tldak kira walau dimana kita berada, Salam t4kziah dari kami buat ahli keluarga arw4h.

Arw4h pernah berk0ngsi di Iaman faceb00knya mengenai kema.tian, m0ga seluruh keluarga arw4h ta.bah atas kehiIa.ngan insan tersayang. Al fatihah.

Sumber : mr wan chai 0fficial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *