Semasa

Bek4s Guru Besar Menlnggal Dunia Ketlka Bertadarus Di Masjid.

BEKAS pengetua Sek0lah Menengah Kebangsaan (SMK) Kampung Laut, Tumpat menin.ggal du.nia ketika bertadarus di sebuah masjid berha.mpiran rumahnya di Kampung Pauh Panji, malam tadi.

Mat Jusoh Harun, 65, dikatakan sedang membaca ayat suci al-Quran sebelum terse.mbam, namun masih mampu membaca beberapa p0t0ng ayat al-Quran dan mengu.cap dua kalimah syahadah lalu menghe.mbuskan na.fas tera.khir jam 10 malam.

Isteri ar.wah, Wan Hasnah Wan Mohd Nor, 63, berkata dia diberi.tahu se0rang sa.ksi, ar.wah suami sempat mengucap dua kalimah syahadah sebanyak tiga kali sebelum tidak berg.erak lagi.

“Saya dimak.lumkan arw.ah ketika itu masih mempunyai na.di tetapi terlalu le.mah sementara ada jemaah menghubungi amb.ulans.

“Ketika itu saya berada di rumah dan dihu.bungi rakan suami meminta datang ke masjid kerana suami tidak sed.arkan diri.

“Saya meminta supaya mereka membawa suami ke h0spital, namun menyuruh saya datang sendiri ke masjid melihat kead.aan suami dan ketika itu sudah berasa tidak sedap ha.ti sebelum segera berge.gas ke masjid terl.etak tidak jauh dari rumah,” katanya ketika dite.mui di rumahnya, hari ini.

Wan Hasnah berkata, ketika tiba di masjid dia melihat kedua belah kaki suaminya sudah diikat dan pihak h0spital ada bertanya sama ada mahu membuat ban.tuan perna.fasan kece.masan (CPR) tapi mungkin menyeb.abkan tula.ng ma.ngsa pa.tah.

Ini menyeb.abkan Wan Hasnah tidak mengizinkannya dan re.da jika ajal suaminya setakat itu.

“Ar.wah se0lah sudah tahu akan dije.mput (Ilahi) kerana saya dima.klumkan dia meminta untuk membaca (al-Quran) dahulu sedangkan gilirannya belum tiba lagi.

“Suami juga tidak mengal.ami sebarang peny.akit tapi pernah mengadu rasa sa.kit di bahagian jan.tung tetapi tidak mendapatkan raw.atan la.njut,” katanya.

Jen.azah dikeb.umikan di Tanah Perkub.uran Islam Kampung Pauh Panji selepas s0lat Jumaat.

sumber : w0wberlta / hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *