Keluarga

Bayl Lel4ki 12bulan Menlnggal Duni4 Di H0spital Akib4t Bar4h 0tak Tah4p 4.

Al0r Setar : Ba.yi lelaki yang mengh.idap ka.nser 0tak ta.hap empat meni.nggal du.nia di H0spital Sultanah Bahiyah (HSB), di sini, semalam selepas ketumb.uhan di kepal.anya sem.akin mer.ebak.

Ibunya, Nurul Asyikin Mustafa, 26, berkata, anaknya Muhammad Adam Zikri Mohamad Zainal, 12 bulan, menin.ggal du.nia di pangk.uannya pada 2.25 petang semalam.

“Pada jam 12.46 tengah hari d0kt0r menghub.ungi saya memakl.umkan 0ksigen anak semakin tur.un dan kead.aannya naz.ak, serta mem.inta kami ke h0spital.

“Pada 8 Og0s lalu, d0kt0r melakukan imb.asan di kepa.lanya dan mend.apati ketu.mbuhan dia sudah mer.ebak dan mudah berd.arah, sudah tiga kali menj.alani raw.atan kimot.erapi namun ia tidak berkmesan,” katanya yang tinggal di Kampung Nawa, Pok0k Sena dekat sini.

Jen.azah Adam Zikri sela.mat dikeb.umikan di tan.ah perkub.uran Kampung Mener0ng, Pok0k Sena kira-kira jam 6 petang semalam.

Sebelum ini, Adam Zikri dira.wat di Un.it Raw.atan Ra.pi Neon.atal (NICU) HSB sejak 23 Mei lalu.

Pada 7 Julai lalu, me.dia melap0rkan pasa.ngan suami isteri pi.lu melihat ba.yi lelaki mereka diu.ji mengh.idap peny.akit ka.nser 0tak tah.ap keempat dan d0kt0r menjangk.akan dia dapat hid.up setahun lagi.

Adam Zikri sudah menj.alani dua kali pembed.ahan dan juga kimot.erapi selepas peny.akitnya itu dikes.an pada 29 Mac lalu apabila mengal.ami dem.am berpanja.ngan dan mu.ntah.

Bapanya, Mohamad Zainal, yang bekerja sebagai tuka.ng rumah tid.ak mempu.nyai pendap.atan tet.ap, selain anak sulung mereka Nur Arriana Zarrisha, 4, meng.idap ka.nser tiri0d sejak lahir.

Sumber : K0sm0 & hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *