Semasa

Bas Ekspress Hil4ng Kawalan Merempuh 10 Kenderaan Di Lebuhraya Plus.

Tu.lar di laman s0sial vide0 raka.man dashcam yang menun.jukkan remp.uhan dari bas persiaran ke arah kenderaan yang berada di baha.gian depan bas tersebut.

RAKA.MAN VIDE0 ADA DI BAWAH SEKALI

Menurut inf0 keja.dian berl.aku sebentar tadi di Lebuhraya Plus dari Seberang Jaya ke Juru berha.mpiran susur masuk Jambatan Pulau Pinang.

Kemal.angan ini melib.atkan beberapa buah kenderaan.

Melihat keadaan kenderaan yang terli.bat, ternyata ku.at ke.san rem.puhan dari bas itu. Malah ada kereta yang re.muk dan terse.pit di antara kereta lain.

Setakat ini masih tia.da sebarang inf0 lanjut berkenaan kead.aan ma.ngsa-ma.ngsa yang terli.bat dengan kemala.ngan itu.

Kemala.ngan yang berpu.nca Dari bas ekspress ini menyeb.abkan tra.fik se.sak ter.uk.Sila guna laluan alter.natif rancang perjalanan anda dan Berh.ati ha.ti ketika memandu dijalanraya.

Sem0ga ma.ngsa-ma.ngsa yang terli.bat diberi kesem.buhan.

Tonton Video di bawah :

Kemala.ngan di Lebuhraya PLUS dari Seberang Jaya ke Juru berha.mpiran susur masuk jambatan PP melib.atkan Banyak Buah Kenderaan.

Kemala.ngan yang berpu.nca Dari bas ekspress ini menye.babkan tra.fik se.sak ter.uk.Sila guna laluan alternatif. pic.twitter.com/G9yKosogVe

— Video Viral Malaysia (@video_malaysia) December 13, 2021

Sumber : Pen4ngKini, Dashcam 0wners Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *