Semasa

Angg0ta P0lis M4ut Dilangg4r Pemandu M4buk Ketlka Buat Sekatan.

SE0RANG angg0ta p0lis bertugas di sek.atan jalan raya di Plaza T0l Kajang Selatan, Lebuhraya Kajang-Seremban (LEKAS), dekat Kajang, menin.ggal du.nia selepas dilan.ggar sebuah pacuan empat r0da yang dipandu se0rang lelaki m4buk, awal pagi tadi.

Dalam keja.dian kira-kira 2 pagi itu, ma.ngsa, K0peral Safwan Muhammad Ismail, 31, disa.hkan menin.ggal du.nia di l0kasi keja.dian aki.bat pa.rah di kep.ala dan bad.an selepas dihe.mpap kenderaan berkenaan.

Ketua P0lis Daerah Kajang Asisten K0misi0ner Mohd Zaid Hassan berkata, pihaknya menerima lap0ran berhubung keja.dian itu jam 2.11 pagi.

“Sias.atan mendapati ketika keja.dian, pemandu Toy0ta Hilux berusia 44 tahun itu memandu dari arah Kajang menuju ke arah Plaza T0l Kajang Selatan.

“Sebaik tiba di sekatan jalan raya berke.naan, pemandu berkenaan ga.gal meng.awal kenderaan kerana disy.aki memandu di bawah peng.aruh alk0hol.

“Keja.dian itu menyeb.abkan kenderaan terb.abit mela.nggar se0rang angg0ta p0lis yang sedang bertugas di sekatan jalan raya itu dan melan.ggar kenderaan angg0ta yang dileta.kkan di tepi jalan,” katanya dalam kenyataan, hari ini.

Mohd Zaid berkata, lap0ran berhubung keja.dian itu sudah dibuat oleh penyelia sekatan jalan raya berkenaan, manakala pema.ndu Toy0ta Hilux terb.abit masih belum membuat lap0ran p0lis.

“Kertas sias.atan berhubung keja.dian itu sudah dibuka dan ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Sementara itu, Pen0long Pengarah Operasi Jaba.tan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) Selangor Hafisham Mohd Noor berkata, pihaknya menerima pan.ggilan kecem.asan berhubung keja.dian itu jam 2.09 pagi.

“Seramai tujuh peg.awai dan angg0ta bersama dua jen.tera dari Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) dikejarkan ke l0kasi keja.dian.

“Sebaik tiba, kami mend.apati ma.ngsa ters.epit aki.bat dihe.mpap Toy0ta Hilux terb.abit sebelum dia berjaya dikel.uarkan beberapa minit kemudian,” katanya dalam kenyataan, hari ini.

Hafisham berkata, berda.sarkan makl.umat awal dite.rima, Toy0ta Hilux terb.abit mela.nggar Per0dua Kancil milik se0rang angg0ta p0lis bert.ugas di sekatan jalan raya terb.abit yang dile.takkan di tepi jalan.

“Keja.dian itu mengaki.batkan ma.ngsa dis.eret kira-kira 70 meter oleh kenderaan itu, manakala pemandu Toy0ta Hilux terb.abit dilap0rkan cedera di kep.ala.

“Ma.yat ma.ngsa kemudian dise.rahkan kepada pihak p0lis untuk tind.akan lanjut,” katanya.

sumber : w0wberlta / hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *