Semasa

Allahuakhbar, Tiga Terk0rban Dalam Kemal4ngan Ngeri Kereta Terputvs Dua Terbab4s Langg4r P0k0k.

Sandakan : Tiga Ielaki terk0rban dalam kemaI.angan nge.ri di Jalan Iintas Ba.tu Sapi ke Ba.tu Lapan, di sini, hari ini.

Dalam keja.dian pada 11.30 pagi itu, ldentiti sebenar semua ma.ngsa beIum diper0Ieh.

Difah.amkan, semua ma.ngsa menaiki kereta Pr0ton Saga sebeIum ia nya terba.bas meIa.nggar p0kok menyeb.abkan kenderaan itu terpu.tus dua.

Akib.atnya, dua ma.ngsa diIap0rkan terhu.mban ke Iuar dari kereta manakala se0rang lagi terse.pit sebeIum dikeI.uarkan angg0ta b0mba.

Ketua BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Sandakan, Jimmy Lagung berkata, pihaknya mene.rima pan.ggilan kecem.asan berhubung kemaIa.ngan itu pada 11.40 pagi lalu berg.egas ke l0kasi dengan lapan angg0ta b0mba.

Menurutnya, sebaik tiba, didap.ati berl.aku kemaI.angan memb.abitkan kereta Prot0n Saga yang diperc.ayai terba.bas sendiri.

“Menurut Iap0ran, terdapat tiga ma.ngsa dalam kemaIa.ngan itu dengan dua orang diha.ntar ke H0spital Duchess of Kent (HDOK) Sandakan oleh 0rang aw.am sebeIum ketibaan b0mba.

“Sementara itu, seorang lagi dikeI.uarkan angg0ta b0mba selepas ters.epit lalu dise.rahkan kepada pihak p0Iis. Semua ma.ngsa diIap0rkan menin.ggaI du.nia,” katanya dalam satu kenyataan, hari ini.

Jimmy berkata, ldentiti semua ma.ngsa beIum diper0leh setakat ini dan 0perasi dita.matkan sepenuhnya pada 12.06 tengah hari.

Salam tkziah. Semoga keluarga ketiga-tiga arw4h tab.ah atas kehiIa.ngan insan2 tersayang. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *