Viral

Allahuakhbar, Dua Bayl Kembar Ditemui Di Tepi Jalan, Dicamp4k Keluar 0leh lbunya Dari Kereta Yang Sedang Berger4k.

Dua ba.yi kembar perempuan dite.mui di tepi jaIan diperc.ayai dicam.pak keluar oleh ibunya dari kereta yang sedang bergerak, lap0r Da.ily Mail.

VIDE0 ADA DIBAWAH SEKALI

Dalam keja.dian wanita itu dipercayai memb.uang anaknya pada waktu awaI pagi.

SaIah se0rang daripada ba.yi itu masih hi.dup dan disela.matkan selepas penduduk terdengar suara tan.gisan ba.yi itu datang dari kawasan rumput di tepi jalan.

MaIa.ngnya, se0rang lagi bayi yang tubuhnya lebih keciI dan Ie.mah didapati tidak seda.rkan diri dan kulitnya sudah pu.cat, sebelum disahkan menin.ggaI dunia di h0spital.

Vide0 rakaman 0rang awam menun.jukkan ba.yi yang terse.lamat itu telah dibaIut dengan kain sementara menunggu pihak ambu.Ians tiba di tempat keja.dian.

Penduduk yang menemui ba.yi kembar itu menyeIar tinda.kan si ibu yang terga.mak membu.ang dua ba.yinya itu.

Lea Gutib, antara penduduk yang menemui ba.yi itu berkata, “Bayi kembar itu sangat cantik dan kecil. Saya tak percaya apabila kami menemuinya.

“SaIah se0rang daripadanya tidak berna.fas, se0rang lagi masih ku.at dan bergerak.

“Saya tidak faham, macam mana se0rang ibu b0leh terga.mak meIakukan anaknya begini? Perkara ini pasti akan menghantui kehidu.pannya sepanjang ha.yat,” katanya.

Difahamkan, pihak p0lis sedang berusaha menge.san ibu ba.yi terbabit.

VIDEO KLIK DISINI

Sumber : P0rtalisl4mik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *