Jenayah

Allahuakhbar, Anak 3tahun Yang Dipij4k Bapa Tirinya Sehlngga Saw4n Kerana Berak Dalam Seluar Akhlrnya Menlnggal Dunia.

Beng.ang anak tiri terberak di dalam seluar, lelaki berusia 36 tahun ini terga.mak memijak-mijak ma.ngsa sehingga ma.ti dalam bilik air.

Edry Anwar, mengaku menganiaya dan memijak anak tirinya yang berusia tiga tahun.

Ketua P0lis, Ahmed Reza berkata, sus.pek pada awalnya memberitahu ma.ngsa menin.ggal dunia aki.bat Ie.mas dalam air.

Namun hasil be.dah sia.sat menunjukkan berlaku pendar.ahan di bahagian usus, selain menemui ke.san le.bam di bahagian punggu.ngnya.

Keja.dian itu telah menjadi heb0h di kalangan netlzen. Malah ramai di antara mereka meluahkan rasa tidak puas ha.ti.

“Sia-Sia Jadi Manusia”

Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia

 

Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia

Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia

“Tak sepadan dengan hukuman”

Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia

P0lis Klafik.asikan Sebagai Keja.dian Bu.nuh

“Setelah lap0ran hasil b.edah sia.sat dikeluarkan, barulah sus.pek mengakui perbuatannya yang menyebabkan ma.ngsa menin.ggal dunia.

“Sus.pek melakukan perbu.atan itu kerana be.rang dengan ma.ngsa yang terberak di dalam seluar, di kediaman mereka pada 30 Oktober 2019.

“Sus.pek kemudian membawa ma.ngsa pergi ke bilik air dan membasuh punggungnya.

Malangnya, ma.ngsa terja.tuh ketika dicuci dan di kesempatan itulah suspek berti.ndak memijak punggung ma.ngsa sebanyak dua kali.

“Apabila ma.ngsa menterbalikkan ba.dannya, sus.pek sekali lagi memijak pe.rutnya yang menyebabkan ma.ngsa mengalami kekeja.ngan (sa.wan),” katanya.

Bayi 3 Thn yg Dipijak Bapa Tirinya Shg Sawan Krn Berak Dlm Seluar, Akhirnya MninggaI Dvnia

Pa.nik melihat keadaan ma.ngsa, sus.pek kemudian menyapu minyak angin ke tu.buh ma.ngsa dan mengangkat ka.kinya ke atas dan kep.ala di bawah.

Sus.pek turut memanaskan ba.dan ma.ngsa untuk memulihkannya dari kekejangan.

Keadaan ma.ngsa tidak pulih dan sus.pek terus membawanya ke h0spital. Tetapi disahkan menin.ggal dunia.

Ke.s kema.tian ma.ngsa diketahui oleh ahli keluarga pada kees0kan harinya.

Tetapi sebahagian ahli keluarga merasa ada sesuatu yang tidak kena dengan kema.tian ma.ngsa.

Sus.pek sudah ditahan p0lis dan bakal berdepan dengan huku.man 15-20 tahun pen.jara.

Sumber : lnd0news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *