Viral

Al-fatihah, Penungg4ng Basik4l M4ut Dilangg4r Keret4 Di Cyberj4ya.

Se0rang penun.ggang basikal dilap0rkan menin.ggal dunia selepas kemal.angan di jal.an berha.mpiran Cyberjaya pagi tadi.

Men.urut sak.si, ma.ngsa yang berse0rangan dari tengah in.gin masuk ke kiri. Kereta yang melan.ggar ma.ngsa tidak nampak keli.bat penun.ggang basikal tersebut.

Tambahnya lagi, lebuhraya tadi memang ses.ak dengan kender.aan.

GAMBAR-GAMBAR KEMAL.ANGAN DI BAWAH SEKALI

Memetik 0hMedia, keba.nyakan neti.zen melu.ahkan sikap kes.al dengan penun.ggang-penun.ggang basikal yang kebelak.angan ini semakin ber.ani memperj.udikan ny.awa di tengah jalan raya mahupun lebuh raya.

Menurut sal.ah se0rang net.izen, kebany.akan pema.ndu memang dah tidak mampu untuk buat apa-apa, pil.ihan semua terl.etak sendiri pada penun.ggang basikal.

Kita tak boleh nak ata.si perk.ara ini kerana ia terl.etak pada pilihan cyclists.

Apa yang kita sebagai pema.ndu boleh buat ialah berh.ati2 n f0kus. Sudahlah dalam kereta dah kedap bunyi n bila radi0 pasang apa yang diluar pun tak de.ngar. Dengan kita punya fik.iran selalu diaw.angan lagi fikir pasal kerja n rumah.

Biarlah ini k.es yang terak.hir yang jadi InsyaAllah. Sy ingin meny.eru pema.ndu semua bera.nikan diri untuk turu.nkan tingkap n nas.ihat cyclists supaya pin.dah ke sebelah kiri.

“Harap jadi pengaj.aran kepada semua cyclist agar tidak cycling di jalan raya atau highway lagi-lagi waktu peak hour. Faham h0bi k0rang ma.hal, cari lah tempat yang ses.uai seperti taman dan sebagainya”

Salam Takz.iah buat keluarga ma.ngsa. Sem0ga r0hnya ditem.patkan dikala.ngan 0rang beriman.

Sumber : om & inf0 benc4na pah4ng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *