Semasa

(Al-Fatihah) Angg0ta JPJ M4ut Ketlka Sedang Mengej4r M0t0sikal Lari Dari Sekatan.

KUALA LUMPUR : Se0rang angg0ta Jaba.tan Pengangkutan Jalan (JPJ) ma.ut dalam kemala.ngan di Kilometer 13 Jalan Lingkaran Tengah 2 (MRR2) menghala ke Plaza T0l G0mbak di sini, ketika sedang menge.jar seorang pesa.Iah tra.fik, pagi tadi.

Dalam keja.dian kira-kira jam 10 pagi itu, man.gsa dikatakan sedang bertu.gas dalam satu 0perasi mot0sikal oleh JPJ Kuala Lumpur, sebelum se0rang penunggang mot0sikal cuba meIa.rikan diri daripada seka.tan jalan raya.

Difahamkan, ma.ngsa yang bertu.gas sebagai angg0ta preman dalam 0perasi itu menun.ggang motosikal cuba menge.jar sus.pek.

Bagaimanapun, ketika menge.jar sus.pek mot0sikal ma.ngsa terba.bas dan menyebabkannya terja.tuh di atas jalan raya sebelum dire.mpuh sebuah kereta yang tidak sempat menge.Iak.

Ma.ngsa disahkan menin.ggaI dunia di tempat keja.dian aki.bat cede.ra pa.rah di kep.aIa.

Sementara itu, Pengarah JPJ Kuala Lumpur, Mohd Zaki Ismail mengesahkan keja.dian dan berkata ma.yat ma.ngsa dihantar ke H0spital Selayang untuk be.dah sia.sat.

Sumber : bh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *