Viral

Akhlrnya Jas4d Suami Dijvmpai Di Ladang Kelapa Sawit Setel4h 5hari Hil4ng.

Teluk Intan: “Saya dan dua anak kami menun.ggu suami kem.bali ke rumah dengan sela.mat. Hati ini terlalu risau memikirkan keada.annya di sana (dalam kebun sawit),” kata Norhayati Mohd Nusin.

Norhayati, 36, adalah isteri Jefri Ismail, 36, yang dilap0rkan hil.ang di kebun kelapa sawit di Al0r Bak0ng, Langkap, sejak kelmarin.

GAMBAR KEADAAN MAN.GSA KETIKA DITE.MUI ADA DI BAWAH SEKALI

Norhayati berkata, suaminya mengal.ami masalah kemur.ungan sejak Julai lalu dan menda.kwa dia sering terde.ngar bisikan mengatakan 0rang setempat tidak menyukainya dan mengata.kan dia kurang sih.at.

Menurutnya, kead.aan suaminya yang berkerja sebagai tukang rumah itu semakin seri.us sejak dua minggu lalu.

Itu bisi.kan dicerit.akan kepada saya dan semuanya itu tidak berlaku, tiada sesiapa mengata.kan seperti itu kepada suami.

“Sejak dua minggu lalu suami nampak lebih sed.ih dan selalu terme.nung. Dia bercakap se0rang diri dan kadang-kadang akan mena.ngis,” katanya ketika dihubungi, hari ini.

Katanya, dia tidak terlalu melayan dakw.aan suaminya itu kerana tidak mahu kead.aan suami semakin seri.us, sementara berusaha mengu.bati suaminya.

Saya beritahu keluarga mengenai suami dan kami sepakat mahu memba.wanya beru.bat pada Selasa.

“Tetapi apabila saya pul.ang ke rumah pada waktu tengah hari (pada hari kejad.ian) suami sudah tiada dan gagal dihubungi,” katanya.

Norhayati berkata, dia dan dua anak iaitu lelaki berusia 14 tahun dan perempuan berusia 10 tahun khuatir dengan kesel.amatan suami.

“Tiada apa yang saya hara.pkan selain suami segera kembali ke dalam kead.aan sela.mat atau apa jua keadaanya. Saya sudah dua kali mengikut 0perasi mencarinya.

Kami berusaha dengan pelbagai cara termasuk membuat s0lat hajat dan membaca surah Yaasin supaya dia segera dite.mui,” katanya.

Setakat ini, Jefri masih belum dite.mui dan 0perasi menc.ari dan menyel.amat (SAR) ditangg.uhkan pada 6 petang dan akan disambung pagi esok.

Ketua P0lis Perak, Datuk Mior Faridalathrash Wahid turut hadir meninjau l0kasi penca. rian SAR.

Mior Faridathrash berkata, setakat ini tiada petun. juk baharu ditemui selain motosikal man.gsa yang diju.mpai pada hari kejad.ian.

Di hujung (ladang sawit) ada perkam.pungan Orang Asli dan kita minta kalau mereka ada melihat (atau mempunyai sebarang maklu.mat boleh memak.lumkan kepada kita),” katanya.

Setelah 5 hari hiI.ang, akhirnya suami diju.mpai menin.ggal dunia ak.ibat kemur.ungan.

Teluk Intan: Lelaki dipercayai menga.lami mas.alah kemur.ungan yang dilaporkan hil.ang sejak lima hari lalu ditem.ukan menin.ggal dunia di tepi Sungai Chikus, Ladang Selinsing Changkat Petai di Langkap, di sini, hari ini.

May.at lelaki berusia 36 tahun berkenaan ditem.ukan pasukan penyel.amat pada 2.30 petang.

GAMBAR KEADAAN MAN.GSA DI BAWAH SEKALI

Ketua P0lis Daerah Hilir Perak, Asisten K0misi0nerAhmad Adnan Basri berkata, may.at dite.mui kira-kira empat kil0meter (km) dari l0kasi mot0sikal dijum.pai di kebun sawit Al0r Bak0ng, Rabu lalu.

“Man.gsa diperc.ayai sudah menin.ggal dunia tiga hari lalu. Tiada sebarang un.sur jena.yah dite.mui pada ma.yat man.gsa.

Pengec.aman may.at dilakukan 0leh keluarganya dan pemeri.ksaan l0kasi kejad.ian dan may.atnya dilakukan oleh pihak f0rensik dan Kementerian Kesihatan (KKM),” katanya ketika dihubungi hari ini.

Katanya, ma.yat dibawa ke H0spital Teluk Intan untuk bed.ah sia.sat dan kes diklasifi.kasikan sebagai ma.ti meng.ejut serta ke.s disi.asat semula untuk meng.esan punca kemat.iannya.

Harlan Metr0 sebelum ini melap0rkan, kehil.angan man.gsa yang berkerja sebagai tukang rumah itu disedari isterinya apabila suaminya tiada di rumah dan gagal dihubungi pada 1 tengah hari, Selasa lalu.

Man.gsa kemudiannya dilap0rkan hi.lang di kebun sawit berken.aan susulan pene.muan mot0sikal dan telef0n bimbitnya pada 8 pagi, Rabu lalu.

Sumber : hm & K0sm0, Faceb00k Erwan Iskandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *