Semasa

Akhlrnya Jas4d Lelaki Lem4s Gara-gara Buat Aksl Terjvn Sungai Dit3mukan Selep4s 2minggu Hil4ng.

KUANTAN : Ma.yat se0rang lelaki yang diIap0rkan hiIa.ng di jambatan Sri Damai, Sungai belat di sini ditem.ukan Ie.mas dan tersa.ngkut pada tebing sungai itu, kira-kira jam 8.10 malam, Khamis.

Pen0l0ng Pengarah 0perasi Jaba.tan B0mba dan Penyela.mat Malaysia (JBPM) Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, ma.yat Mohd Firdaus Supiardi, 28, ditem.ukan kira-kira tiga kil0meter dari l0kasi terakhlr disya.ki hiIa.ng.

“Pasukan b0mba mula 0perasi membawa naik ma.yat ma.ngsa dengan mengunakan satu b0t fiber selepas dimak.lumkan pene.muan ma.yat itu.

“Ma.yat ma.ngsa kemudiannya dise.rahkan kepada poIis dan dihantar ke h0spital Tengku Ampuan Afzan untuk tind.akan sela.njutnya,” katanya dalam satu kenyataan pada Khamis.

Pada 18 Disember lalu, Mohd Firdaus dari Jaya Gading diIap0rkan diha.nyutkan ar.us de.ras di jambatan Sungai Belat di Kampung Sri Damai, di sini.

Ismail mema.klumkan 0perasi itu meli.batkan 10 pegawai daripada BaIai B0mba dan Penyel.amat Taman Tas.

Salam tak.ziah buat keluarga Mohd Firdaus Supiardi. Moga k.uat dan tab.ah atas kehiIa.ngan ank syurga. Al fatihah

Video:

Sumber : slnar, db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *