Semasa

Aj4l Dua Ber4dik M4ut M0t0sikal Dinaiki Bert3mbung Deng4n L0ri.

TERENGG4NU : Dua beradik m.aut selepas m0t0sikal dinaiki mereka berte.mbung dengan l0ri di Jalan Kampung Pelandan-Cheting berha.mpiran Sek0lah Kebangsaan Cheting, di sini semalam.

Dalam keja.dian kira-kira jam 2.25 petang itu, m4ngsa, Muhammad Haiqal Abdullah,18 tahun, dan adiknya, Muhammad Izman Hamidi, 16 tahun, dari Kampung Che.ting menin.ggal du.nia di te.mpat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di kep.ala.
.
Ketua P0lis Daerah, Deputi Superint.enden Mohd. Adli Mat Daud berkata, keja.dian ters.ebut diperc.ayai berl.aku apabila m0t0sikal H0nda Be.at m4ngsa yang dari arah Kampung Che.ting ke Kampung Pelandan terlan.ggar baha.gian belakang l0ri kelapa sawit yang keti.ka itu mengu.ndurkan kende.raan.

Katanya, sebelum keja.dian, l0ri itu dipar.king di ba.hu jalan kerana pema.ndunya yang berumur 32 tahun berh.enti makan tengah hari selepas selesai kerja.

“Selepas pelan.ggaran itu, pema.ndu l0ri turun dari kenderaannya dan mend.apati dua beradik berke.naan terba.ring di atas jalan,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Mohd. Adli berkata, m.ayat kedua-dua beradik itu kemu.dian dihantar ke Un.it F0rensik H0spital Hulu Terengganu dan ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *