Keluarga

“Aj4l Anak dan Ibu Saudara” Dua Wanlta M4ut Dalam Nah4s Memb4bitkan Tiga Kenderaan.

TAWAU : Dua wanita m.aut manakala lima angg0ta keluarga lain ced.era dalam kemaI.angan memb.abitkan tiga buah kende.raan di sim.pang masuk Taman Semarak, Jalan Kuhara, semalam.

Dalam keja.dian kira-kira 5.40 petang itu, ma.ngsa, Suwati Sugio, 50, dan anak buahnya, Nurfaizah Ma’arop, 20, dis.ahkan meni.nggaI du.nia di l0kasi keja.dian.

Ketua P0Iis Daerah, Asisten K0misi0ner Peter Ak Umbuas berkata, kemaIa.ngan yang memb.abitkan 11 orang lndividu itu berpun.ca daripada kecua.ian pema.ndu Prot0n Saga semasa masuk simp.ang.

“Pema.ndu lelaki berusia 23 tahun itu dalam perjaI.anan dari arah Jalan Chong Thein Vun menuju ke Taman Semarak dan didapati masuk simp.ang secara meIulu.

“Keadaan itu mengaki.batkan kende.raan Toy0ta Land Cruiser dinaiki tujuh sekeluarga yang datang dari arah Gudang 4 ga.gaI menge.Iak aki.bat jarak yang terl.alu de.kat dan meIan.ggar baha.gian depan kende.raan Prot0n Saga berkenaan.

“Aki.bat peIan.ggaran itu, kenderaan Toy0ta Iand Cruiser yang dipa.ndu lelaki berusia 50 tahun itu terba.bas lalu terse.ret hingga mem.asuki Ior0ng bertenta.ngan sejauh 26 meter dan berte.mbung dengan sebuah Toy0ta Rev0.

“Perte.mbungan itu mengaki.batkan dua penu.mpang Toyota Iand Cruiser iaitu Suwati dan anak buahnya, Nurfaizah m.aut di l0kasi keja.dian manakala dua ma.ngsa ced.era pa.rah term.asuk pema.ndu iaitu bapa kepada Nurfaizah dan ibunya.

“Tiga lagi angg0ta keluarga mereka menga.lami ced.era rin.gan,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Sementara itu, pema.ndu Prot0n Saga dan Toy0ta Revo serta dua lagi penu.mpang tidak menga.Iami sebarang kecede.raan.

Peter berkata, pemandu Proton Saga ti.dak disy.aki ma.buk namun, sam.pel dar.ah pema.ndu dan ma.ngsa diambil bagi uji.an alkoh0I dan t0ksik0l0gi.

Tambah beliau, pr0ses be.dah sia.sat akan dijalankan bagi menge.nal pasti pu.nca kema.tian dan pem.andu Prot0n Saga dita.han untuk memb.antu sias.atan.

Ke.s disia.sat di bawah Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Salam tkziah buat keluarga kedua2 arw4h. Semoga ta.bah atas kehiIa.ngan insan2 tersayang. M0ga r0h Jiji dan Mak Atik dite.mpatkan dikala.ngan para s0lihin. Al fatihah

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *