Keluarga

8 kanak-kanak, 2 dewasa M4ut Dalam Kemal4ngan Kereta Dir3mpuh Sebuah Treler.

KUALA LUMPUR : P0lis sudah mengenal pasti 10 indi.vidu m.aut dire.mpuh treler ketika berh.enti di lor0ng kecem.asan Kil0meter 8.3 Lebuhraya Elite menghala Shah Alam malam tadi yang turut menyeb.abkan se0rang ibu dan lapan anaknya m.aut di tempat keja.dian.

Ma.ngsa yang menin.ggal du.nia adalah Norul Naziah Buyong, 37, dan lapan anaknya berusia antara 10 bulan hingga 16 tahun dilap0rkan menaiki Prot0n Wira dipa.ndu suaminya Abdul Razak Majit, 50, yang ced.era ringan.

Lapan anak Abdul Razak yang m.aut dalam kemal.angan itu adalah Muhamad Raid Fathi, 10 bulan, Puteri Nur Ain Syalwana, 3, Muhamad Hidayat Hakimie, 7, Muhamad Rolkaizat Rezky, 9, Muhamad Aizat Shazwan, 10, Razatul Aliah, 16 dan Muhamad Razarul Amin, 17.

Se0rang lagi ma.ngsa yang m.aut adalah se0rang mekanik, Muhamad Rahimi Rolex, 27, yang mana ketika keja.dian mem.andu kereta jenis Pr0ton Wira, datang untuk memb.antu menghi.dupkan bateri kereta dipa.ndu Abdul Razak.

Selain dua kereta Prot0n Wira, sebuah lagi kereta jenis Per0dua Axia turut berada di lpkasi keja.dian juga untuk membantu kereta dipandu Abdul Razak.

Jurucakap Jabatan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik (JSPT) Bukit Aman, berkata semasa keja.dian kead.aan permukaan jalan lebuh raya tiga lor0ng sehala menghala ke Shah Alam licin aki.bat hujan lebat.

9 beranak dalam Proton Wira dan seorang pemandu kereta lain maut dirempuh treler ketika berhenti di lorong kecemasan.
9 bera.nak dalam Proton Wira dan se0rang pemandu kereta lain m.aut dire.mpuh treler ketika berhenti di lor0ng kecem.asan.

“Sebuah l0ri yang datang dari arah belakang secara tiba-tiba ga.gal dikawal dan mere.mpuh tiga kereta berkenaan yang sedang berhe.nti di lor0ng kecemasan.

“Pada masa sama l0ri berkenaan meny.eret kereta Abdul Razak ke kanan lebuh raya sehingga menyeb.abkan sembilan ahli keluarganya dan Muhamad Rahimi m.aut dite.mpat keja.dian,” katanya kepada BH hari ini.

Se0rang ma.ngsa yang ced.era pa.rah serta dua ced.era ringan dihantar ke H0spital Shah Alam, untuk raw.atan.

Setakat ini pih.ak p0lis sedang men.ahan pema.ndu treler terb.abit untuk sias.atan lanjut. Indi.vidu yang menaiki treler tid.ak ced.era dikenali Mohd Khairol Kamal Abdullah, 45; serta dua anaknya Haiqal Haziq, 19; dan Hafiey Hamziey, 14.

Ha.sil uji.an air kencing dan uji.an penga.mbilan alk0h0l juga mendapati pema.ndu l0ri terb.abit be.bas dari da.dah dan alk0h0l.

Sumber : bh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *