Keluarga

14tahun Men4nti Untuk Hamil, Akhlrnya lbu Ini Pergi Selamanya Selepas Mel4hirkan Zuriat Untuk Suaminya.

Hari ini merupakan hari yang paling menye.dihkan daIam kehidupan saya semenjak bergeIar se0rang dol0ktor. Saya pernah mengendalikan begitu banyak pesa.kit yang merupakan ibu ha.mil di wad bersa.lin dan setiap kali saya berada di wad, saya akan berd0a supaya Allah SWT memberkati mereka semua.

Perasaan sa.kit yang dialami oleh wanita di wad persali.nan tidak dapat dijelaskan dan ini tidak lagi termasuk dengan penderi.taan mereka selama 9 bulan mengusung kandu.ngan di dalam pe.rut mereka. Namun hari ini saya ga.gal mena.han air mata saya kerana dengan perasaan yang pahit, saya telah kehila.ngan seorang pesa.kit wanita. Kita tidak pernah meminta supaya perkara-perkara seperti ini terjadi, tetapi semua itu adalah perancangan Allah SWT.

Aku tertanya-tanya, kenapa ke.s wanita ini begitu menya.kitkan? Wanita itu telah diu.ji sepanjang perkahwinannya dan kini beliau telah diu.ji lagi. Wanita itu pada mulanya man.dul selama 14 tahun dan telah mencuba pelbagai cara untuk mendapatkan zuriatnya.

Akhirnya Allah memberkati dia, jauh melampaui ilmu pengetahuan manusia. Dia baru saja ha.mil meskipun dia mende.rita cyst di dalam 0varinya, ditambah pula dengan masalah fibr0idnya yang besar dan mulai mencair. Namun Allah telah menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya. Wanita itu ha.mil.

Setelah 9 bulan, tiba saatnya, suaminya membawanya ke h0spital dan dengan segera saya menin.ggalkan semua kerja dan terus datang kepadanya. Setelah berjam-jam wanita itu berusaha untuk mela.hirkan anaknya secara n0rmal, kami kemudiannya telah membuat keputusan untuk menjalankan pembed.ahan.

Walau bagaimana pun, kami kehiIa.ngan dia tapi ba.yinya masih hi.dup. Sebelum dia menin.ggaI, dia memegang ba.yi itu didakapannya dan tersenyum dia berkata “Allah itu hebat” dan kemudian dia melepaskan ba.yi itu.

Saya merasa se.dih dan dengan perasaan yang be.rat ha.ti, saya sampaikan khabar itu kepada suaminya sendiri dan setelah mendengar khabar tersebut suaminya terus ja.tuh peng.san. Dalam sekelip mata, hari bahagia mereka berubah menjadi se.dih. Kita kehila.ngan hid.up orang yang kita cintai demi untuk mela.hirkan kehidu.pan baru hari ini.

Moh0n h0rmati wanita kerana mereka sanggup berta.rung nya.wa dan meng0rban diri mereka semata-mata mahu mela.hirkan zuriat untuk suami mereka. Membawa bayi kita selama 9 bulan bukanlah perkara yang mudah dan wanita terpa.ksa melalui pr0ses mela.hirkan berjam-jam lamanya.

Saya berdoa kepada Allah untuk menyenangkan ha.ti setiap orang yang membaca ini, terutama wanita ha.mil, mohon sertakan mereka dalam doa-doa anda.

Wahai Suami yang terkasih, .

Saya ulangi h0rmati isteri kita kerana dia benar-benar pembawa kehidu.pan dan semoga Allah mengu.atkan semua wanita ha.mil, Yang akan mela.hirkan ba.yi seperti kambing tanpa rasa sa.kit.

Sumber : 0mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *